Jak przygotować pliki

Prace do druku przyjmujemy na trzy sposoby

 1. Gotowe pliki przygotowane do druku:

  • zapisane w formacie pdf ver. 1.3;
  • przygotowane zgodnie z szablonami załączonymi do kożdego produktu dostępnego na stronie drukujtaniej.pl;
  • zawierające spady, odpowiednie marginesy, znaczniki cięcia, tryb kolorystyczny CMYK oraz poprawną do druku rozdzielczość bitmap (dpi).
 2. Pliki wymagające przygotowania do druku:

  • zapisane w formacie PDF, CDR (max. wersja X5), AI, TIFF, JPEG, PNG, zagnieżdżone elementy graficzne i tekstowe;
  • niespełniające wszystkich kryteriów opisanych w dostępnych szablonach i specyfikacji;
  • wymagające dodania spadu, znaczników cięcia, konwersji do trybu kolorystycznego CMYK, optymalizacji PDF do wersji 1.3.

  Przygotowanie do druku nie zawiera wprowadzania żadnych zmian i korekt do samego projektu graficznego. Dotyczy tylko i wyłącznie przystosowania go do druku.

 3. Pliki będące podstawą przygotowania projektu graficznego: 

  • zapisane w formatach "Office" (Word, Excel, PowerPoint itp.), PDF, CDR, AI, TIFF, JPEG, PNG, TXT;
  • wymagające zmiany kompozycji, formatu, edycji tekstów, usuwania lub dodawania elementów graficznych, użycia bezpiecznych marginesów;
  • zdjęcia wymagające korekt (barwa, nasycenie, separacja tła itp.);
  • pliki graficzne wymagające zmiany rozdzielczości (resample);

  Dostarczone pliki są bazą dla grafików do przygotowania projektu graficznego, który następnie musi zostać zawierdzony przez Klienta. Po zatwierdzeniu zostanie on przekazany do druku. Pierwszym etapem przygotawnia projektu graficznego jest ocena dostarczonego materiału pod kontem technicznym: czy możliwe jest stworzenie projektu spełniajacego wymaganie druku.

 

Nasz serwis został odtworzony po pożarze serwerowni.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności, które mogą się jeszcze pojawiać.

Zespół drukujtaniej.pl