Jak przygotować pliki do druku

Preferowanym formatem dostarczenia plików jest format pdf. Przyjmujemy także formatu jpg i tiff

 1. Jak przygotować plik pdf:

  • zapisać go w formacie pdf ver. 1.3;

  • przygotować go w kolorystyce CMYK;

  • wszystkie czcionki zamienić na krzywe (ulotki, plakaty) lub prawidłowo zagnieździć (publikacje wielostronicowe);

  • ustawić spady 3 mm z każdej strony;

  • zachować obszar bezpieczeństwa, tj. odsunąć teksty i elementy graficzne 3 mm od linii cięcia;

  • bitmapy zapisać w skali 1:1, w rozdzielczości 300 dpi i kolorystyce CMYK;

  • w przypadku prac wielostronicowych każda stronę umieścić na oddzielnej stronie jednego dokumentu;

  • przy naklejkach nacinanych na pierwszej stronie umieścić projekt graficzny ze spadami 1,5mm, na drugiej wektorowy wykrojnik nacinania (obrys projektu netto), na trzeciej projekt z nałożonym wykrojnikiem;

  • bez dodatkowych znaczników (przycinania, spadu, paserów, kostek kolorystycznych itp). 

Zalecamy wykorzystanie szablonów dostępnych na stronie drukujtaniej.pl - zaznaczone są na nich wymagane spady oraz obszar bezpieczeństwa.

Uwaga! Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. Zalecamy spłaszczenie warstw graficznych lub konwersji do bitmapy.

 

 1. Jak przygotować plik jpg:

  • ustawić grafikę w skali 1:1;

  • przygotować ją w kolorystyce CMYK;

  • ustawić rozdzielczość 300 dpi;

  • ustawić spady 3mm z każdej strony;

  • zachować obszar bezpieczeństwa, tj. odsunąć teksty i elementy graficzne 3 mm od linii cięcia;

Zalecamy wykorzystanie szablonów dostępnych na stronie drukujtaniej.pl - zaznaczone są na nich wymagane spady oraz obszar bezpieczeństwa.

 

 1. jak przygotować plik tiff:

  • ustawić grafikę w skali 1:1;

  • przygotować ją w kolorystyce CMYK;

  • ustawić rozdzielczość 300 dpi;

  • ustawić spady 3 mm z każdej strony;

  • zachować obszar bezpieczeństwa, tj. odsunąć teksty i elementy graficzne 3mm od linii cięcia;

Zalecamy wykorzystanie szablonów dostępnych na stronie drukujtaniej.pl - zaznaczone są na nich wymagane spady oraz obszar bezpieczeństwa.